Adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Felhasználó!

Személyes adatainak védelme kiemelkedő fontossággal bír számunkra. Kérjük, tekintse át az alábbi adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy rövid és közérthető tájékoztatást kapjon arról, hogy a NEUZER személyes adatait miként gyűjti és kezeli. 

SZEMÉLYES ADATOK

 1. A hírlevélszolgáltatás igénybevétele során gyűjtött adatok

 

 • e-mail cím
  • az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
  • az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

A hírlevélszolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat a NEUZER a regisztráció törlésééig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevélszolgáltatás igénybevétele érdekében az e-mail címet a Felhasználó köteles megadni, annak megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevélszolgáltatás nem vehető igénybe.

 1. A weboldalon történő regisztráció és a vásárlás során gyűjtött adatok
  • név
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére, a Felhasználó azonosítása, illetve a Webshopban történő rendelés esetén a termék címzettjének meghatározása
  • e-mail cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrációs fiókjának kezelése; a Felhasználóval való kapcsolattartás a Webshopban történő rendelés esetén
  • telefonszám
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le
  • cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a termék szállítási címének meghatározása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le
  • számlázi cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a kiállítandó számla tartalmának megállapítása.
  • szállítási cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a termék szállítási címének megállapítása, amennyiben az eltér a Felhasználó címétől.

 

A regisztráció során megadott adatokat a NEUZER a regisztráció törlésééig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatokat a NEUZER a rendelés teljesítésétől számított öt évig (a Polgári Törvénykönyv által megállapított elévülési időig) kezeli. Amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést adott le, a rendelés vonatkozásában kiállított számlát a NEUZER a számviteli jogszabályok értelmében nyolc évig köteles megőrizni.

A regisztráció során a fenti adatokat a Felhasználó köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók létrehozása, illetve a Webshopból történő rendelés nem lehetséges.

 1. Garanciális ügyintézéssel és panasz benyújtásával kapcsolatos adatkezelés
  • név
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   • az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, illetve az ügyintés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  • e-mail cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  • telefonszám
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  • cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval.

 

A fenti adatokat a NEUZER a fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében öt évig köteles megőrizni. A név, e-mail cím és telefonszám megadása nélkül a weboldalon történő ügyintézés és panaszbejelentés nem valósulhat meg.

COOKIE-K

Tájékoztatjuk, hogy a viddabringat.hu weboldalon cookie-kat használunk. A weboldalon használt cookie-k az alábbiak:

 

Nélkülözhetetlen cookie-k

 

Azért van szükségünk rájuk, hogy weboldalunk biztonságosan működjön, ezenkívül elengedhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, funkcióinak igénybevételéhez, és annak rögzítéséhez, hogy a Felhasználó az eszközén milyen beállításokat részesít előnyben a cookie-k használatával kapcsolatban. E cookie-k nélkül bizonyos funkciók nem lennének elérhetők, így a Felhasználó nem tudná igénybe venni a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.   

 

Funkcionális cookie-k

 

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik a Felhasználó által választott beállítások rögzítését.

 

Analitikai cookie-k

 

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, amelyek a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak.

 

A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érheti el:

Google Chrome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

Microsoft Edge böngésző:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

 

Internet Explorer böngésző:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Mozilla Firefox böngésző:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

Opera böngésző:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

A Felhasználó jogai

A NEUZER általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult:

 

 1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
 2. személyes adatainak helyesbítését kérni;
 3. személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
 4. korlátozását kérni adatainak kezelésének;
 5. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 6. gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

 

A NEUZER általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult továbbá: 

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;
 2. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;
 3. jogainak megsértése esetén kártérítést igényelni.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá azon adatok körét, amelyet a NEUZER a szerződés teljesítése céljából kezel, illetve azokat az adatokat, amelyeket a NEUZER a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles megőrizni  

A NEUZER által alkalmazott technikai és szervezeti biztonsági intézkedések

A NEUZER gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a NEUZER rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

 

A NEUZER minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a NEUZER külön is kéri az Felhasználó együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, a NEUZER azokat hathavonta felülvizsgálja.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A NEUZER, mint adatkezelő elérhetősége

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.

Telefonszáma: +3633500580

E-mail címe: info@neuzer.hu

Cégjegyzékszáma: 11-09-005003

Adószáma: 11196754-2-11

 

A tárhelyszolgáltató neve és elérhetősége

Név: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Varsó u. 31
Alapítás ideje: 1995. augusztus 9.
Adószám: 12060245-2-42
EU-s közösségi adószám: HU12060245
Cégjegyzékszám: 01-09-462043

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben a NEUZER általi adatkezelés vonatkozásában bármilyen kérdése, kérelme, illetve panasza lenne, azokat az info@viddaringat.hu e-mail címre elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45. címre küldheti el.

 

Kérjük, a fentieken túl tekintse át a NEUZER részletes adatkezelési szabályzatát https://www.viddabringat.hu/adatvedelem annak értekében, hogy adatkezelésünkről teljeskörű tájékoztatást kapjon.

Üdvözlettel:

A NEUZER csapataADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁLYA: 2020. március 1.

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat az NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.; cégjegyzékszáma: 11-09-005003; a továbbiakban: „NEUZER”) mint adatkezelővel kapcsolatba került természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza az adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival összhangban.

 

 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.).

 

       I.      HATÁLY

 

 1. Jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya az Érintettre terjed ki.

 

 1. Jelen Adatkezelési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Érintett minden személyes adatára, amelyet a NEUZER kezel.

 

     II.      DEFINÍCIÓK

 

 1. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak a jogszabályokban meghatározott adattartalommal bírnak, kivéve, ha a jelen Adatkezelési Szabályzat kifejezetten eltérően határozza meg azokat.

 

 1. Jelen Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában Érintett:

 

 • hu weboldalon hírlevélszolgáltatásra feliratkozó személy;
 • a vidabringat.hu weboldalon regisztráló, illetve a webshopban rendelést leadó személy;
 • a vidabringat.hu weboldalon garanciális ügyintézést kezdeményező, illetve panaszt előterjesztő személy.

 

III.        HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁS

 

1. A hírlevélszolgáltatás igénybevétele során gyűjtött adatok 

 

1.1. e-mail cím

1.1.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

1.1.2. az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

A hírlevélszolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat a NEUZER a regisztráció törlésééig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevélszolgáltatás igénybevétele érdekében az e-mail címet az Érintett köteles megadni, annak megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevélszolgáltatás nem vehető igénybe. 

IV.       A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

 

1.1. név 1.1.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges   

1.1.2. az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése az Érintett részére, az Érintett azonosítása, illetve a Webshopban történő rendelés esetén a termék címzettjének meghatározása 

1.2.  e-mail cím

1.2.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges   

1.2.2. az adatkezelés célja: az Érintett regisztrációs fiókjának kezelése; az Érintettel való kapcsolattartás a Webshopban történő rendelés esetén

1.3. telefonszám 

1.3.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges   

1.3.2. az adatkezelés célja: az Érintettel való kapcsolattartás, amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést ad le   

1.4. cím

1.4.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben a az Érintett Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges   

1.4.2. az adatkezelés célja: a termék szállítási címének meghatározása, amennyiben az

Érintett a Webshopban rendelést ad le 

1.5. számlázási cím 

1.5.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az az Érintett a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   

1.5.2. az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a kiállítandó számla tartalmának megállapítása. 

1.6. szállítási cím

1.6.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   

1.6.2. az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a termék szállítási címének megállapítása, amennyiben az eltér az az Érintett címétől. 

A regisztráció során megadott adatokat a NEUZER a regisztráció törlésééig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben az Érintett a

Webshopban rendelést ad le, az adatokat a NEUZER a rendelés teljesítésétől számított öt évig (a Polgári Törvénykönyv által megállapított elévülési időig) kezeli. Amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést adott le, a rendelés vonatkozásában kiállított számlát a NEUZER a számviteli jogszabályok értelmében nyolc évig köteles megőrizni. 

A regisztráció során a fenti adatokat az Érintett köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók létrehozása, illetve a Webshopól történő rendelés nem lehetséges.

      V.     GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

 

1.1. név

1.1.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 

1.1.2. az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, illetve az ügyintés során történő kapcsolattartás az Érintettel  

1.2. e-mail cím

1.2.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

1.2.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel 

1.3. telefonszám 

1.3.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása az NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

1.3.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel 

1.4. cím

1.4.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

1.4.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel. 

A fenti adatokat a NEUZER a fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében öt évig köteles megőrizni. A név, e-mail cím és telefonszám megadása nélkül a weboldalon történő ügyintézés és panaszbejelentés nem valósulhat meg. 

VI.        COOKIE-K

A vidabringat.hu weboldalon a NEUZER az alábbiakban részletezett kategóriájú cookiekat használ. 

 

Funkcionális cookie-k

 

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik az Érintett által választott beállítások rögzítését. 

 

Analitikai cookie-k

 

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, amelyek az Érintett azonosítására nem alkalmasak.

 

Az Érintett a weboldalon történő böngészéssel a cookie-k használatát ráutaló magatartással elfogadja.  

A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érhetőek el:

Google Chrome böngésző:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

Microsoft Edge böngésző:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

 

Internet Explorer böngésző: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Mozilla Firefox böngésző: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

Opera böngésző:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

VII.    AZ ADATOKAT MEGISMERNI JOGOSULTAK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, ADATFELDOLGOZÓK 

 

Az adatokat megismerni jogosultak köre 

 

Az Érintett III-V. pontokban foglalt adatait a NEUZER azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a NEUZER informatikai rendszerét működtetik, illetve akik a szerződés teljesítése, a garanciális ügyintézés, illetve a panaszkezelés során eljárnak. 

 

Adatfeldolgozók 

A NEUZER az Érintett adatait a HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1145 Budapest, Varsó u. 31. adatfeldolgozónak továbbítja, amely a NEUZER részére a vidabringat.hu weboldal vonatkozásában tárhely-szolgáltatási és webfejlesztési tevékenységet végez.  

Amennyiben az Érintett a webshopban rendelést ad le, a NEUZER az Érintett adatait az alábbi adatfeldolgozónak adhatja tovább, amelyek a NEUZER részére kézbesítési szolgáltatásokat nyújtanak:

https://www.viddabringat.hu/boltkereso 

[…]

 

VIII.    AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a NEUZER rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását A NEUZER […] e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45. címre küldheti el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá azon adatok körét, amelyet a NEUZER a szerződés teljesítése céljából kezel, illetve azokat az adatokat, amelyeket a NEUZER a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles megőrizni  

 

Az Érintett jogosult:

 

 1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
 2. személyes adatainak helyesbítését kérni;
 3. személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
 4. korlátozását kérni adatainak kezelésének;
 5. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 6. gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az Érintett jogosult továbbá:

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;
 2. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;
 3. kártérítést igényelni.

 

A tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog) 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az NEUZER-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az NEUZER-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának

jogáról;

 

A NEUZER az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a NEUZER az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a NEUZER az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

A NEUZER a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, amely esetben a NEUZER tájékoztatja az Érintettet a felvilágosítás megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

A helyesbítéshez való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a NEUZER indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a NEUZER indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a NEUZER pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.  

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a NEUZER korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a NEUZER ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az NEUZER-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a NEUZER jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

A tiltakozáshoz való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a NEUZER a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a NEUZER rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

A bírósághoz fordulás joga 

 

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat. 

 

A kártérítéshez való jog 

 

Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet. 

 

A NEUZER kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja. 

 

Az Érintett a kérelmeket a NEUZER info@viddabringat.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45. címre küldheti el. 

 

      X.     SZERVEZETI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A NEUZER gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a NEUZER rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A NEUZER minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a NEUZER külön is kéri az Érintett együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon a NEUZER azokat hathavonta felülvizsgálja.

 

XI.        ELÉRHETŐSÉGEK

 

 1. Az adatkezelő

 

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.              

telefonszáma: +3633500580

e-mail címe: info@neuzer.hu

cégjegyzékszáma: 11-09-005003

adószáma: 11196754-2-11

 

 1. Az adatfeldolgozók

 

Név: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Varsó u. 31
Alapítás ideje: 1995. augusztus 9.
Adószám: 12060245-2-42
EU-s közösségi adószám: HU12060245
Cégjegyzékszám: 01-09-462043

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

XII. TÁJÉKOZTATÁS A VIDDABRINGAT.HU WEBOLDAL VONATKOZÁSÁBAN

 

Az üzemeltető:

 

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.              

telefonszáma: +3633500580

e-mail címe: info@neuzer.hu

cégjegyzékszáma: 11-09-005003

adószáma: 11196754-2-11

 

A tárhelyszolgáltató:

 

Név: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Varsó u. 31
Alapítás ideje: 1995. augusztus 9.
Adószám: 12060245-2-42
EU-s közösségi adószám: HU12060245
Cégjegyzékszám: 01-09-462043

 A viddabringat.hu webshopon leadott, átvételi pontra történő szállítással leadott rendelések esetén partnerüzleteinkkel az alábbi szerződés alapján járunk el:

ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött  

 

egyészről

 

a NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.; cégjegyzékszáma: 11-09-005003; képviseli: Neuzer András ügyvezető önállóan) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

másrészről

 

a(z) [CÉGNÉV] (székhelye: […]; cégjegyzékszáma: […]; képviseli: […]) mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)

 

között az alábbi feltételek szerint:  

 

 1. Előzmények

 

 1. A Felek között küldemények átvételéről, őrzéséről és átadásáról szóló szerződés jött létre, amelynek keretében az Adatfeldolgozó küldemények átvételével, őrzésével és kézbesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelő részére.

 

 1. A Felek az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott kötelezettségeiknek eleget téve a jelen szerződés keretében szabályozzák az Adatfeldolgozó általi adatkezelési tevékenység részleteit.

 

 1. A Felek általános kötelezettségvállalása

 

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy maradéktalanul eleget tesznek a GDPR-ban, valamint az Infotv-ben meghatározott rendelkezéseknek.

 

 • Az Adatfeldolgozó adatkezelésének tárgya

 

 1. Az Adatkezelő szerződéses partnerei (ügyfelei, vásárlói) vonatkozásában az Adatfeldolgozó általi adatkezelési tevékenység az általa nyújtott küldemények átvételével, őrzésével és kézbesítésével kapcsolatos szolgáltatás teljesítése során.

 

 1. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama

 

Az Adatfeldolgozó adatkezelési tevékenysége a jelen szerződés aláírásának napjától határozatlan időtartamban történik.

 

 1. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének jellege

 

Az adatkezelés az alábbi tevékenységeket foglalja magában: adatok gyűjtése, összeállítása, rendezése, rendszerezése, felhasználása az Adatkezelő ügyfeleivel, vásárlóival történő kapcsolatfelvétel érdekében.

 

 

 

 

 

 1. Az Adatfeldolgozó adatkezelésének célja

 

Az Adatfeldolgozó adatkezelésének célja, hogy a Felek között létrejött küldemények átvételéről, őrzéséről és átadásáról szóló szerződés szerinti, a küldemények átvételével, őrzésével és kézbesítésével kapcsolatos tevékenységét teljesítse.  

 

 • Az érintettek köre

 

 1. Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személyek.

 

 • Az érintett személyes adatok típusa

 

 1. Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személyek azon adatai, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

 

 1. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására.
 2. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
 3. Az Adatkezelő által az Adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
 4. Az Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján járhat el.
 5. Az Adatfeldolgozó köteles biztosítani azt, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
 6. Az Adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíteni köteles az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
 7. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek befejezését követően továbbítja az adatokat az Adatkezelőnek, és azt követően törli a meglévő másolatokat.
 8. Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely az Adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges

 

A Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alulírott napon és helyen képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt: Esztergom, 2020. [HÓNAP] [NAP].

 

 

 

 

 

 

 

Neuzer András

ügyvezető

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő

 

 

 [KÉPVISELETRE JOGOSULT SZEMÉLY NEVE]

[TISZTSÉGE]

[TÁRSASÁG NEVE]

Adatfeldolgozó