Adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Felhasználó!

Személyes adatainak védelme kiemelkedő fontossággal bír számunkra. Kérjük, tekintse át az alábbi adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy rövid és közérthető tájékoztatást kapjon arról, hogy a NEUZER személyes adatait miként gyűjti és kezeli. 

SZEMÉLYES ADATOK

 1. A hírlevélszolgáltatás igénybevétele során gyűjtött adatok

 

 • e-mail cím
  • az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
  • az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

A hírlevélszolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat a NEUZER a regisztráció törlésééig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevélszolgáltatás igénybevétele érdekében az e-mail címet a Felhasználó köteles megadni, annak megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevélszolgáltatás nem vehető igénybe.

 1. A weboldalon történő regisztráció és a vásárlás során gyűjtött adatok
  • név
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére, a Felhasználó azonosítása, illetve a Webshopban történő rendelés esetén a termék címzettjének meghatározása
  • e-mail cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrációs fiókjának kezelése; a Felhasználóval való kapcsolattartás a Webshopban történő rendelés esetén
  • telefonszám
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le
  • cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a termék szállítási címének meghatározása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le
  • számlázi cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a kiállítandó számla tartalmának megállapítása.
  • szállítási cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.
   • az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a termék szállítási címének megállapítása, amennyiben az eltér a Felhasználó címétől.

 

A regisztráció során megadott adatokat a NEUZER a regisztráció törlésééig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatokat a NEUZER a rendelés teljesítésétől számított öt évig (a Polgári Törvénykönyv által megállapított elévülési időig) kezeli. Amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést adott le, a rendelés vonatkozásában kiállított számlát a NEUZER a számviteli jogszabályok értelmében nyolc évig köteles megőrizni.

A regisztráció során a fenti adatokat a Felhasználó köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók létrehozása, illetve a Webshopból történő rendelés nem lehetséges.

 1. Garanciális ügyintézéssel és panasz benyújtásával kapcsolatos adatkezelés
  • név
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   • az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, illetve az ügyintés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  • e-mail cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  • telefonszám
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval
  • cím
   • az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen a Felhasználó hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
   • az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás a Felhasználóval.

 

A fenti adatokat a NEUZER a fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében öt évig köteles megőrizni. A név, e-mail cím és telefonszám megadása nélkül a weboldalon történő ügyintézés és panaszbejelentés nem valósulhat meg.

COOKIE-K

Tájékoztatjuk, hogy a viddabringat.hu weboldalon cookie-kat használunk. A weboldalon használt cookie-k az alábbiak:

 

Nélkülözhetetlen cookie-k

 

Azért van szükségünk rájuk, hogy weboldalunk biztonságosan működjön, ezenkívül elengedhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, funkcióinak igénybevételéhez, és annak rögzítéséhez, hogy a Felhasználó az eszközén milyen beállításokat részesít előnyben a cookie-k használatával kapcsolatban. E cookie-k nélkül bizonyos funkciók nem lennének elérhetők, így a Felhasználó nem tudná igénybe venni a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.   

 

Funkcionális cookie-k

 

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik a Felhasználó által választott beállítások rögzítését.

 

Analitikai cookie-k

 

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, amelyek a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak.

 

A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érheti el:

Google Chrome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

Microsoft Edge böngésző:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

 

Internet Explorer böngésző:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Mozilla Firefox böngésző:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

Opera böngésző:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

A Felhasználó jogai

A NEUZER általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult:

 

 1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
 2. személyes adatainak helyesbítését kérni;
 3. személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
 4. korlátozását kérni adatainak kezelésének;
 5. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 6. gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

 

A NEUZER általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult továbbá: 

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;
 2. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;
 3. jogainak megsértése esetén kártérítést igényelni.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá azon adatok körét, amelyet a NEUZER a szerződés teljesítése céljából kezel, illetve azokat az adatokat, amelyeket a NEUZER a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles megőrizni  

A NEUZER által alkalmazott technikai és szervezeti biztonsági intézkedések

A NEUZER gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a NEUZER rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

 

A NEUZER minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a NEUZER külön is kéri az Felhasználó együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, a NEUZER azokat hathavonta felülvizsgálja.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A NEUZER, mint adatkezelő elérhetősége

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.

Telefonszáma: +3633500580

E-mail címe: info@neuzer.hu

Cégjegyzékszáma: 11-09-005003

Adószáma: 11196754-2-11

 

A tárhelyszolgáltató neve és elérhetősége

Név: WBSS Dev Kft.
Székhely: 2724. Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Alapítás ideje: 2020.06.22.
Adószám: 27966343-2-13
EU-s közösségi adószám: HU27966343
Cégjegyzékszám: 13-09-222340

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben a NEUZER általi adatkezelés vonatkozásában bármilyen kérdése, kérelme, illetve panasza lenne, azokat az info@viddaringat.hu e-mail címre elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45. címre küldheti el.

 

Kérjük, a fentieken túl tekintse át a NEUZER részletes adatkezelési szabályzatát https://www.viddabringat.hu/adatvedelem annak értekében, hogy adatkezelésünkről teljeskörű tájékoztatást kapjon.

Üdvözlettel:

A NEUZER csapataADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁLYA: 2020. március 1.

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat az NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.; cégjegyzékszáma: 11-09-005003; a továbbiakban: „NEUZER”) mint adatkezelővel kapcsolatba került természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza az adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival összhangban.

 

 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.).

 

       I.      HATÁLY

 

 1. Jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya az Érintettre terjed ki.

 

 1. Jelen Adatkezelési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Érintett minden személyes adatára, amelyet a NEUZER kezel.

 

     II.      DEFINÍCIÓK

 

 1. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak a jogszabályokban meghatározott adattartalommal bírnak, kivéve, ha a jelen Adatkezelési Szabályzat kifejezetten eltérően határozza meg azokat.

 

 1. Jelen Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában Érintett:

 

 • hu weboldalon hírlevélszolgáltatásra feliratkozó személy;
 • a vidabringat.hu weboldalon regisztráló, illetve a webshopban rendelést leadó személy;
 • a vidabringat.hu weboldalon garanciális ügyintézést kezdeményező, illetve panaszt előterjesztő személy.

 

III.        HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁS

 

1. A hírlevélszolgáltatás igénybevétele során gyűjtött adatok 

 

1.1. e-mail cím

1.1.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

1.1.2. az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

A hírlevélszolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat a NEUZER a regisztráció törlésééig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevélszolgáltatás igénybevétele érdekében az e-mail címet az Érintett köteles megadni, annak megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevélszolgáltatás nem vehető igénybe. 

IV.       A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

 

1.1. név 1.1.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben a Felhasználó a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges   

1.1.2. az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése az Érintett részére, az Érintett azonosítása, illetve a Webshopban történő rendelés esetén a termék címzettjének meghatározása 

1.2.  e-mail cím

1.2.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges   

1.2.2. az adatkezelés célja: az Érintett regisztrációs fiókjának kezelése; az Érintettel való kapcsolattartás a Webshopban történő rendelés esetén

1.3. telefonszám 

1.3.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges   

1.3.2. az adatkezelés célja: az Érintettel való kapcsolattartás, amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést ad le   

1.4. cím

1.4.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben a az Érintett Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges   

1.4.2. az adatkezelés célja: a termék szállítási címének meghatározása, amennyiben az

Érintett a Webshopban rendelést ad le 

1.5. számlázási cím 

1.5.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az az Érintett a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   

1.5.2. az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a kiállítandó számla tartalmának megállapítása. 

1.6. szállítási cím

1.6.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést ad le, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adat a szerződés teljesítéséhez szükséges.   

1.6.2. az adatkezelés célja: a Webshopban történő rendelés esetén a termék szállítási címének megállapítása, amennyiben az eltér az az Érintett címétől. 

A regisztráció során megadott adatokat a NEUZER a regisztráció törlésééig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben az Érintett a

Webshopban rendelést ad le, az adatokat a NEUZER a rendelés teljesítésétől számított öt évig (a Polgári Törvénykönyv által megállapított elévülési időig) kezeli. Amennyiben az Érintett a Webshopban rendelést adott le, a rendelés vonatkozásában kiállított számlát a NEUZER a számviteli jogszabályok értelmében nyolc évig köteles megőrizni. 

A regisztráció során a fenti adatokat az Érintett köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a regisztrációs fiók létrehozása, illetve a Webshopól történő rendelés nem lehetséges.

      V.     GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

 

1.1. név

1.1.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 

1.1.2. az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, illetve az ügyintés során történő kapcsolattartás az Érintettel  

1.2. e-mail cím

1.2.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

1.2.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel 

1.3. telefonszám 

1.3.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása az NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

1.3.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel 

1.4. cím

1.4.1. az adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az Érintett hozzájárulása, másodlagosan az, hogy az adat megadása a NEUZER kellékszavatossági kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

1.4.2. az adatkezelés célja: az ügyintézés során történő kapcsolattartás az Érintettel. 

A fenti adatokat a NEUZER a fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében öt évig köteles megőrizni. A név, e-mail cím és telefonszám megadása nélkül a weboldalon történő ügyintézés és panaszbejelentés nem valósulhat meg. 

VI.        COOKIE-K

A vidabringat.hu weboldalon a NEUZER az alábbiakban részletezett kategóriájú cookiekat használ. 

 

Funkcionális cookie-k

 

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik az Érintett által választott beállítások rögzítését. 

 

Analitikai cookie-k

 

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, amelyek az Érintett azonosítására nem alkalmasak.

 

Az Érintett a weboldalon történő böngészéssel a cookie-k használatát ráutaló magatartással elfogadja.  

A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érhetőek el:

Google Chrome böngésző:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

Microsoft Edge böngésző:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

 

Internet Explorer böngésző: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Mozilla Firefox böngésző: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

Opera böngésző:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

VII.    AZ ADATOKAT MEGISMERNI JOGOSULTAK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, ADATFELDOLGOZÓK 

 

Az adatokat megismerni jogosultak köre 

 

Az Érintett III-V. pontokban foglalt adatait a NEUZER azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a NEUZER informatikai rendszerét működtetik, illetve akik a szerződés teljesítése, a garanciális ügyintézés, illetve a panaszkezelés során eljárnak. 

 

Adatfeldolgozók 

A NEUZER az Érintett adatait a HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1145 Budapest, Varsó u. 31. adatfeldolgozónak továbbítja, amely a NEUZER részére a vidabringat.hu weboldal vonatkozásában tárhely-szolgáltatási és webfejlesztési tevékenységet végez.  

Amennyiben az Érintett a webshopban rendelést ad le, a NEUZER az Érintett adatait az alábbi adatfeldolgozónak adhatja tovább, amelyek a NEUZER részére kézbesítési szolgáltatásokat nyújtanak:

 • K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-041043; telefonszám: 06 1 328 9000; e-mail cím: bank@kh.hu)

 

 • Alexport Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Táncsics M. u. 34.; cégjegyzékszám: 04-09-006683; telefonszám: 06702013000; e-mail cím: ketkerek.hu@gmail.com )
 • Ambrus Norbert (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. u. 52; cégjegyzékszám: 3645857; telefonszám: 06302670980; e-mail cím: bikenorbi@gmail.com)
 • Anger és Társa Bt. (székhely: 3528 Miskolc, Gvadányi J. u. 29.; cégjegyzékszám: 05-06-008265; telefonszám: 0646389846; e-mail cím: info@anger.hu)
 • Bakony Power Kft. (székhely: 8440 Herend, Fasor u. 50/a; cégjegyzékszám: 19-09-516949; telefonszám: 06706243688; e-mail cím: bakonysport@gmail.com)
 • Balogh és Németh Kft. (székhely: 7500 Nagyatád, Zrínyi u. 19.; cégjegyzékszám: 14-09-302550; telefonszám: 0682351285; e-mail cím: jozsef51@gmail.com)
 • Bath-Ker Kft. (székhely: 1026 Budapest, Lepke u. 19. mfsz. 1.; cégjegyzékszám: 03-09-106514; telefonszám: 0676322526; e-mail cím: bringacent@gmail.com)
 • Bestbike Tours Kft. (székhely: 2461 Tárnok, Egyenlőség u. 59.; cégjegyzékszám: 13-09-174215; telefonszám: 06305200650; e-mail cím: bbtb@gmail.com)
 • Bike Corner Kft. (székhely: 5700 Gyula, Béke sgt. 61.; cégjegyzékszám: 04-09-008692; telefonszám: 06204671961; e-mail cím: info@bikecorner.hu)
 • Bicaj Bt. (székhely: 4033 Debrecen, Hodászi L. u. 24.; cégjegyzékszám: 09-06-002594; telefonszám: 0652456220; e-mail cím: bringa54@gmail.hu)
 • Bringaboard Trekking-City Kft. (székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 86.; cégjegyzékszám: 01-09-953067; telefonszám: 0613024940; e-mail cím: kapcsolat@bringaboard.hu)
 • Canga Tizenöt Kft. (székhely: 1152 Budapest, Fazekas sor 84.; cégjegyzékszám: 01-09-272783; telefonszám: 06304128539; e-mail cím: hu@gmail.com)
 • Ciklotour Bt. (székhely: 5100 Jászberény, Jókai Mór u. 43.; cégjegyzékszám: 16-06-001541; telefonszám: 0657405055; e-mail cím: ciklotourbt@gmail.com)
 • Dagata Kft. (székhely: 9027 Győr, Stadion u. 3.; cégjegyzékszám: 08-09-011468; telefonszám: 066703325430; e-mail cím: bikelike@bikelike.hu)
 • Délceg József (székhely: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 35.; cégjegyzékszám: 4799806; telefonszám: 06303160534; e-mail cím: delceg.jozsi@gmail.com)
 • Diósd Bike Bt. (székhely: 2049 Diósd, Sashegyi köz 12.; cégjegyzékszám: 13-06-022122; telefonszám: 06703277193; e-mail cím: diosd01@gmail.com)
 • Donner-Bike Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Füredi út 22.; cégjegyzékszám: 14-06-000837; telefonszám: 0682317022; e-mail cím: donnerbike@t-email.hu)
 • Edla Special Bt. (székhely: 5310 Kisújszállás, Bocskai út 13.; cégjegyzékszám: 16-06-006860; telefonszám: 06302488123; e-mail cím: edlaspecial@gmail.com)
 • Érd-MSN Bt. (székhely: 2030 Érd, Mecset u. 27.; cégjegyzékszám: 13-06-023114; telefonszám: 0623350571; e-mail cím: info@erdmsn.hu)
 • Fábián Józsefné (székhely: 7900 Szigetvár, Szabadság u. 30.; cégjegyzékszám: 43426890; telefonszám: 0673312333; e-mail cím: bikedoki@vipmail.hu)
 • Golyán Kerékpár Kft. (székhely: 1086 Budapest, Szerdahelyi u 2/a 4/1.; cégjegyzékszám: 01-09-919494; telefonszám: 0635300941; e-mail cím: golyankerekpar@gmail.com)
 • Gyákum Richárd (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 31-33/3; cégjegyzékszám: 37501691; telefonszám: 06204966949; e-mail cím: ironmonkeynyh@gmail.com)
 • Gyémánt Sport Kft. (székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 8. fsz. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-328396; telefonszám: 06302011192; e-mail cím: gyemantsportkft@gmail.com)
 • Gyűjtő Futár Kft. (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.; cégjegyzékszám: 13-09-131580; telefonszám: 06206697955; e-mail cím: szerviz@hajtaspajtas.hu)
 • Hajdu Csaba László (székhely: 2936 Baj, Szőlőhegy 2625/4; cégjegyzékszám: 12376099; telefonszám: 06304846388; e-mail cím: topartikerekpar@gmail.com)
 • Hajtány Kerékpár Kft. (székhely: 1201 Budapest, Madách u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-971242; telefonszám: 06202422223; e-mail cím: kerekpar@hajtany.hu)
 • Halász Kétkerék Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 17.; cégjegyzékszám: 17-09-001724; telefonszám: 06709444591; e-mail cím: ketkerekkft@gmail.com)
 • Heavy Pedal Kft. (székhely: 6724 Szeged, Brüsszeli krt. 12.; cégjegyzékszám: 06-09-011820; telefonszám: 0662314778; e-mail cím: heavypedal08@gmail.com)
 • Hersics Tibor (székhely: 7081 Simontornya, Dr. Kiss István u. 19.; cégjegyzékszám: 517830; telefonszám: 06705166503; e-mail cím: bikerbors@gmail.com)
 • Hódkerék Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 37.; cégjegyzékszám: 06-09-014413; telefonszám: 0662222284; e-mail cím: hodkerek@freemail.hu)
 • Jani Gyula (székhely: 8264 Szigliget, Kossuth L. u. 132.; cégjegyzékszám: 21004951; telefonszám: 06202757554; e-mail cím: egogyu68@gmail.com)
 • Kisgyőr Kft. (székhely: 9330 Kapuvár, Jókai u. 49.; cégjegyzékszám: 08-09-005952; telefonszám: 0696243552; e-mail cím: kisgyor@t-online.hu)
 • Kocsi Tamás (székhely: 8100 Várpalota, Szent István u. 11.; cégjegyzékszám: 4938825; telefonszám: 06308319772; e-mail cím: kerekparszaki@gmail.com)
 • Korom Zoltán (székhely: 5400 Mezőtúr, Rákóczi út 4.; cégjegyzékszám: 268347; telefonszám: 0656352095; e-mail cím: korzol65@gmail.com)
 • Kemecsei Sándor (székhely: 2143 Kistarcsa, Thököly utca 4.; cégjegyzékszám: 50291771233; telefonszám: 06309843306; e-mail cím: kskerekpar@gmail.com)
 • Mátra Bike Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kont Bíró u. 12.; cégjegyzékszám: 10-09-028757; telefonszám: 06203759612; e-mail cím: matrabike@upcmail.hu)
 • Merkl Bt. (székhely: 2071 Páty, Rákóczi út 24.; cégjegyzékszám: 13-06-033609; telefonszám: 06204917199; e-mail cím: merklbt@t-online.hu)
 • Mester Péter (székhely: 9174 Dunaszeg, Zrínyi M. u. 59.; cégjegyzékszám: 27949296; telefonszám: 06204233779; e-mail cím: szigetkozikerkekpar@freemail.hu)
 • Metal Tech 90 Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Nánási u. 52.; cégjegyzékszám: 09-09-010433; telefonszám: 0652561040; e-mail cím: bolt@metaltech90.hu)
 • Mező Csaba János (székhely: 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 55. fsz. 2.; cégjegyzékszám: 17860288; telefonszám: 06302334808; e-mail cím: q1kerekparszalon@gmail.com)
 • Pedállus Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 9.; cégjegyzékszám: 01-09-993567; telefonszám: 06705203398; e-mail cím: pedalluskft@gmail.com)
 • Peppe Kerékpár Kft. (székhely: 9024 Győr, Nagy Imre u. 91.; cégjegyzékszám: 08-09-024526; telefonszám: 0696419507; e-mail cím: info@peppekerekpar.hu)
 • Petro Bike Bt. (székhely: 1203 Budapest, Török F. u. 13.; cégjegyzékszám: 01-06-779173; telefonszám: 066709473786; e-mail cím: bicajok@indamail.hu)
 • R+B Kereskedelmi Kft. (székhely: 3078 Bátonyterenye, Bástya út 13.; cégjegyzékszám: 12-09-001795; telefonszám: 0632350500; e-mail cím: rb.kft@chello.hu)
 • Rideaway Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet út 54.; cégjegyzékszám: 13-09-167913; telefonszám: 0626332350; e-mail cím: rideawaykft@gmail.com)
 • Rózsa László (székhely: 6237 Kecel, Császártöltési u. 14.; cégjegyzékszám: 38697888; telefonszám: 06203854302; e-mail cím: allbringa@gmail.com)
 • Sándor Béla (székhely: 5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 40.; cégjegyzékszám: 4374450; telefonszám: 0657431947; e-mail cím: biciker@gmail.com)
 • Schmidt Járműbolt Bt. (székhely: 7700 Mohács, Piac tér 2291/7.; cégjegyzékszám: 02-06-066410; telefonszám: 0669300054; e-mail cím: schmidtbt1997@freemail.hu)
 • Speciál 99 Külkereskedelmi Kft. (székhely: 1173 Budapest, Géczi József u. 21.; cégjegyzékszám: 01-09-683625; telefonszám: 06209322288; e-mail cím: special99@gmail.com)
 • Spindel Ipari, Kereskedelmi és Informatikai Kft. (székhely: 6726 Szeged, Népkert sor 9.; cégjegyzékszám: 06-09-000643; telefonszám: 0662461874; e-mail cím: info@spindelkft.hu)
 • Szabó György (székhely: 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 230.; cégjegyzékszám: 1835613; telefonszám: 06209323979; e-mail cím: vekasport@gmail.com)
 • Szalay István (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Ady Endre u. 49.; cégjegyzékszám: 2345716; telefonszám: +3637301487; e-mail cím: pedalgyongyos@t-online.hu)
 • Szarka Zoltán (székhely: 7200 Dombóvár, Kórház u. 42.; cégjegyzékszám: 965114; telefonszám: 0674467028; e-mail cím: szarkazoli71@gmail.com)
 • Székeskesékpár Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mészöly G. utca 16.; cégjegyzékszám: 07-09-028824; telefonszám: 06203130865; e-mail cím: bolt@szekeskerekpar.hu)
 • Szeszta Bt. (székhely: 2072 Zsámbék, HRSZ. 30/6.; cégjegyzékszám: 13-06-048819; telefonszám: 06209311435; e-mail cím: kerekpar@gmail.com)
 • Sziráczki Kerékpár Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 4.; cégjegyzékszám: 03-09-130396; telefonszám: 0677423775; e-mail cím: szirkerek@gmail.com)
 • Texas-97 Kft.. (székhely: 7570 Barcs, Krénusz u. 20; cégjegyzékszám: 14-09-303008; telefonszám: 0682461214; e-mail cím: yardingbarcs@freemail.hu)
 • Timq Robogó Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő út 123 III/13; cégjegyzékszám: 15-09-071901; telefonszám: 06209625151; e-mail cím: info@robogozz.hu)
 • Török Károly (székhely: 8500 Pápa, Budai Nagy Antal utca 14.; cégjegyzékszám: 1827208; telefonszám: 06202508195; e-mail cím: balintkerekpar@freemail.hu)
 • Tuter Bt. (székhely: 9025 Győr, Kuszigeti út 23.; cégjegyzékszám: 21480483-1-08; telefonszám: 06209335683; e-mail cím: fogas.kerekparbolt@gmail.com)
 • Tuttobici Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Szabadság tér 22.; cégjegyzékszám: 13-09-162461; telefonszám: 06203216898; e-mail cím: info@tuttobici.hu)
 • Varga Bringa – Varga Lajos (székhely: 6600 Szentes, Klauzál u. 8/b; cégjegyzékszám: 1890/2007; telefonszám: 0663312340; e-mail cím: varga.bringa@gmail.com)
 • Velox Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi utca 19.; cégjegyzékszám: 07-09-015338; telefonszám: 06203160948; e-mail cím: info@velox.hu)
 • Vitalkomplex Kft. (székhely: 2903 Komárom, Áprily Lajos u. 26.; cégjegyzékszám: 11-09-008671; telefonszám: 06204742083; e-mail cím: ifo@barkobike.com)
 • Wilker Kft. (székhely: 2600 Vác, Diadal tér 2.; cégjegyzékszám: 13-09-060887; telefonszám: 06304249442; e-mail cím: tibor@wilker.hu)

 

VIII.    AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a NEUZER rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását A NEUZER […] e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45. címre küldheti el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá azon adatok körét, amelyet a NEUZER a szerződés teljesítése céljából kezel, illetve azokat az adatokat, amelyeket a NEUZER a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles megőrizni  

 

Az Érintett jogosult:

 

 1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
 2. személyes adatainak helyesbítését kérni;
 3. személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
 4. korlátozását kérni adatainak kezelésének;
 5. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 6. gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az Érintett jogosult továbbá:

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;
 2. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;
 3. kártérítést igényelni.

 

A tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog) 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az NEUZER-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az NEUZER-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának

jogáról;

 

A NEUZER az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a NEUZER az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a NEUZER az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

A NEUZER a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, amely esetben a NEUZER tájékoztatja az Érintettet a felvilágosítás megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

A helyesbítéshez való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a NEUZER indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a NEUZER indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a NEUZER pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.  

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a NEUZER korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a NEUZER ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az NEUZER-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a NEUZER jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

A tiltakozáshoz való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a NEUZER a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a NEUZER rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

A bírósághoz fordulás joga 

 

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat. 

 

A kártérítéshez való jog 

 

Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet. 

 

A NEUZER kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja. 

 

Az Érintett a kérelmeket a NEUZER info@viddabringat.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45. címre küldheti el. 

 

      X.     SZERVEZETI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A NEUZER gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a NEUZER rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A NEUZER minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a NEUZER külön is kéri az Érintett együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon a NEUZER azokat hathavonta felülvizsgálja.

 

XI.        ELÉRHETŐSÉGEK

 

 1. Az adatkezelő

 

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.              

telefonszáma: +3633500580

e-mail címe: info@neuzer.hu

cégjegyzékszáma: 11-09-005003

adószáma: 11196754-2-11

 

 1. Az adatfeldolgozók

 

Név: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Varsó u. 31
Alapítás ideje: 1995. augusztus 9.
Adószám: 12060245-2-42
EU-s közösségi adószám: HU12060245
Cégjegyzékszám: 01-09-462043

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

XII. TÁJÉKOZTATÁS A VIDDABRINGAT.HU WEBOLDAL VONATKOZÁSÁBAN

 

Az üzemeltető:

 

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.              

telefonszáma: +3633500580

e-mail címe: info@neuzer.hu

cégjegyzékszáma: 11-09-005003

adószáma: 11196754-2-11

 

A tárhelyszolgáltató:

 

Név: HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Varsó u. 31
Alapítás ideje: 1995. augusztus 9.
Adószám: 12060245-2-42
EU-s közösségi adószám: HU12060245
Cégjegyzékszám: 01-09-462043

Viddabringát webshop by Neuzer Bicycle Company  |  +36 20 427 1232